top of page
Cambussa.png
Zoeken

WAT IS EGO ?


Het begrip ego, een strategie om de wereld om ons heen te controleren. Het ego ervaart zichzelf als afgescheiden en uniek ten opzichte van anderen. Dit onderschrijft de ervaring van afgescheidenheid op aarde. Het zijn overlevingstactieken, een manier om je wereld te controleren. Ego is een door de omgeving opgebouwd patroon van verdedigingsmechanismen dat je graag als solide en als jezelf wilt zien.

Om de illusie van deze vaste identiteit in stand te houden – dat geeft je een sterkere illusie van veiligheid – moet je ego het gevoel hebben dat het dingen kan controleren, beïnvloeden en bepalen. Daarvoor is het bereid om elk gevoel van flexibiliteit ten aanzien van wat zich buiten je verdedigingsmuur afspeelt, hieraan ondergeschikt te maken. Michael heeft het ego omschreven als Pseudo persoonlijkheid, namelijk eigenschappen van een mens bestaande uit je valkuil, de negatieve polen van de overige persoonlijkheidskenmerken en je conditionering door derden. Je valkuil is je voornaamste belemmering en datgene wat je te overwinnen hebt. De negatieve polen bemerk je omdat je op aarde een vorm van dualiteit ervaart, tweeledigheid. De scheiding van een tweeledigheid creëert polariteit. De positieve en negatieve pool genereren een energieveld dat contrasteert. Beide polen ervaar je in je leven. Als je vanuit je negatieve pool handelt dan staat je ego voorop, waardoor je energie niet meer vrijelijk stroomt. Je wilt op alles grip hebben, je biedt weerstand en blokkeert daardoor. Vanuit de positieve pool ben je in contact met je Ware persoonlijkheid en ervaar je de energie van je essentie die maakt dat je in je stroom bent. Je bent open, je staat in je kracht en bent verbonden met Al Dat Is. Desondanks kennen mensen het ego ook een positieve kant toe omdat het je bijvoorbeeld kan helpen om in bepaalde situaties jezelf staande te houden. Aan de andere kant kun je er ook zodanig in doorschieten dat je situaties wilt beheersen wat ten koste van anderen kan gaan. Wat is volgens jullie eigenlijk het belang van het ego?

Michael: Wat betekenen de goede kant of goede situaties om je ego in te zetten en wat maakt dat mensen doorschieten in hun ego? We willen aandacht geven aan het belang van het ego en kunnen we kijken wat redenen zijn waarop mensen doorschieten. Het ego is onlosmakelijk gekoppeld aan het menszijn. Zonder ego zou men zich niet in de wereld zoals die er nu uitziet kunnen handhaven of staande houden. Het ego is van belang, het hoort bij het voertuig, namelijk het fysieke lichaam. Het ego neem je namelijk niet mee als je over gaat. We vereenzelvigen onszelf met het ego. Ego is een staat van zijn op dat moment. Het is meer een onbewustheid of niet bewustzijn dat je veel meer bent dan wat je ziet met je fysieke zintuigen. Het ego is een aardse mogelijkheid die nodig is om ook te kunnen horen, zowel met de fysieke oren als met de innerlijke stem. Te kunnen horen hoe men zichzelf verder kan ontwikkelen en vervolmaken. En u kent het gezegde soort zoekt soort. Zo herkennen mensen elkaar ook vaak aan hun persoonlijkheden, hun ego’s en zijn ook vertrouwd met ego’s. Het is ook een brug in de communicatie om met elkaar besluiten te nemen en de ander te leren om naar de innerlijke stem te luisteren. Of om een balans te vinden tussen het luisteren naar je zijn en het handelen vanuit je ego. Dus het is een belangrijk aspect van het menselijke leven.

(fragement uit michaelsysteem)


30 weergaven

Comments


NEWSLETTER

bottom of page